Isnin, April 30, 2012

Lawatan Audit Pemantauan ISO9001:2008

Isnin, 30 April 2012. Hari ini satu lawatan audit pemantauan daripada SIRIM QAS International telah diadakan di Perpustakaan UTeM. Lawatan ini diketuai oleh Encik Mohamad Rafidi Mat Dahan selaku Ketua Pasukan Audit dan Puan Nurhasifah Abdul.

Pasukan audit ini tiba jam 9.30 pagi dan disambut oleh Encik Mohd Mawardi Badruddin, selaku pegawai pengiring. Mesyuarat pembukaan audit telah diadakan pada jam 9.50 pagi dengan pengenalan diri pustakawan oleh Ketua Pustakawan kepada para auditor.

Di antara objektif lawatan audit pemantauan ini ialah bagi mengesahkan sistem pengurusan kualiti organisasi dilaksana dan diselenggara secara berkesan menepati keperluan-keperluan yang ditetapkan oleh standard ISO 9001:2008.


Encik Mohamad Rafidi Mat Dahan (Ketua Auditor) dan Puan Nurhasifah Abdul ketika membentangkan laporan audit.

Ia juga bagi menilai sekiranya terdapat perubahan kepada sistem pengurusan kualiti dan kesannya serta sebagai satu tindakan susulan terhadap keberkesanan tindakan pembetulan yang diambil ke atas penemuan-penemuan audit yang lepas.

Semakan dokumen dan susulan terhadap penemuan yang lalu telah diadakan secara serentak pada jam 10.20 pagi. Encik Mohamad Rafidi membuat semakan dan penilaian terhadap penghasilan produk dan perkhidmatan merangkumi semua aktiviti pengurusan perkhidmatan seperti pendaftaran keahlian, perolehan bahan, pengkatalogan, pinjaman dan pemulangan serta persekitaran kerja.

Puan Nurhasifah pula membuat semakan terhadap pengukuran, analisa dan penambahbaikan produk dan perkhidmatan meliputi audit dalaman, pengendalian aduan pelanggan, tindakan pembetulan dan pencegahan, analisa data dan penambahbaikan berterusan.

Beliau juga menyemak tentang tanggungjawab pengurusan merangkumi kajian semula pengurusan serta menyemak perolehan bahan merangkumi aktiviti pemilihan, penilaian dan kawalan ke atas khidmat luaran.

Pada jam 5.00 petang, semasa mesyurat penutup lawatan audit pemantauan, satu laporan dihasilkan dan dibentangkan oleh kedua auditor ini. Dua NCR kecil dikeluarkan yang melibatkan kajian semula pengurusan dan juga berkaitan audit dalaman. Selain daripada itu terdapat tiga peluang penambahbaikan diutarakan auditor bagi memantapkan proses sedia ada. Pihak perpustakaan diberi tempoh tiga bulan untuk memperbaiki NCR ini dan memberikan maklumbalas kepada SIRIM QAS.

Secara keseluruhan, auditor memaklumkan bahawa kualiti perkhidmatan di tahap yang baik dan boleh dipertingkatkan lagi pada masa hadapan.

Lawatan pemantauan audit tamat jam 5.40 petang.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan